توضیحاتی در مورد گریس ها

یس ماده ای است ژلاتینی به صورت جامد و یا نیمه جامد که از یک ماده روانساز (روغنهای معدنی یا سنتتیک) و یک پرکننده (Thickener) معدنی یا آلی، تشکیل یافته است. این ماده در مکانی مورد استفاده قرار می گیرد که نتوان از روانکارهای دیگر با غلظت کم (روغنها) استفاده کرد مانند بلبرینگ,چرخ دنده های صنعتی، یاتاقانهای بزرگ، فلکه ها و نظایر آن.

کاربرد گریس نسوز در روانکاری بلبرینگ ها

در تعریف گریس نسوز ابتدا به شناخت خود گریس میپردازیم که در روانکاری صنعتی ماده ای بسیار مهم است. گریس مخلوطی است از روغن طبیعی یا مصنوعی بنام روغن پایه (base oil) که با غلیظ کننده ای (thickener) که عموماً صابونهای فلزی هستند و حالت نیمه مایع تا جامد به خود می گیرد و سفتی آن نیز به مقدار غلیظ کننده بستگی دارد.

راهنمای انتخاب و مصرف گریس

گریس مخلوطی ژلاتینی است که از یک سیال روانکار (روغن) و یک ماده قوام دهنده یا غلیظ کننده(Thickener) و مواد افزدنی خاص ساخته می شود مشخصات و کیفیت گریس به نوع و مقدار ماده غلیظ کننده،مواد افزودنی،مشخصات روغن پایه و همچنین فرآیند تولید آن بستگی دارد.ماده غلیظ کننده مهم ترین عامل پایداری در برابر آب پایداری در شرایط دمای بالا و حفظ کیفیت در مدت زمان مصرف و در هنگام انبارداری گریس است.